azelenkov
?>

Радіус колеса велосипеда дорівнює 40 см. з якою швидкістю їде велосипед, якшо колесо робить 100 обертів за хвилину?

Физика

Ответы

Alyona1692

$$$ 725

қозған е1  күйден негізгі е0  күйге өту кезінде шашырайтын фотонның жиілігі неге тең?

с) 

 

$$$ 726

қозған е1  күйден негізгі е0  күйге өту кезінде шашырайтын фотонның энергиясы неге тең?

d) е1-е0

 

$$$ 727

суреттегі сутегі атомындағы өтулердің қайсысы максималь жиіліктегі фотон сәулеленуіне сәйкес келеді?

 

d) 4

 

$$$ 728

  сутегі атомындағы суретте көрсетілген қай өтулер минимал жиіліктегі фотон жұтылуына сәйкес келеді?

 

а) 1

 

$$$ 729

сутегі атомының ионизациялану энергиясы е0  болса, электрон негізгі күйден бірінші қозған күйге өту үшін қанша минимал энергия жұмсалуы керек?

d) 3е0/4

 

 

$$$ 730

бор теориясы бойынша, атомдағы электронның ғы мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар?

в) u ~ 1/r

 

$$$ 731

бордың теориясына сәйкес, атомдағы электрон импульсі мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар?

в) р ~ 1/r

 

$$$ 732

  өрнегі - бұл:

а) жалпы түрдегі ің формуласы

 

$$$ 733

  өрнегі берілген, мұнда n=2,3, - бұл:

в) лайман сериясы

 

$$$ 734

атом энергиялары мәндерінің дискреттілігін эксперимент түрінде … тәжірибелері дәлелдеді.

в) франк пен герцтің

 

$$$ 735

бас кванттық сан n нені сипаттайды?

а) электронның энергетикалық деңгелерін

 

$$$ 736

орбиталдық кванттық сан    нені сипаттайды?

в) электронның атомдағы импульс моментін

 

$$$ 737

магниттік кванттық сан    нені сипаттайды?

с) берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын

 

$$$ 738

кез-келген атомда бас n, орбиталдық    , магниттік    және спиндік    – бірдей кванттық сандармен анықталатын стационарлық күйде болатын бірден артық электронның болуы мүмкін емес. бұл:

 

e) паули принципі

 

$$$ 739

сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы ( сериясы    , n=3, ) фотонның минимал энергиясын анықтаңыз.

e) 

 

$$$ 740

сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы ( сериясы    , n=3, ) фотонның максимал энергиясын анықтаңыз.

.

владимировнаКлютко

vт=400 см³=0,0004 м³                     архимедова сила:

f=mg=0.4кг*10=4 h                                   f(а)=ρv(пчт)g;

g=10 н/кг                             f=1000*0,0004*10=4 h

ρ(воды)=1000 кг/м³                           сравниваем f f(a);

                              p=f, значит тело в жидкости находится в

                                                в равновесии.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Радіус колеса велосипеда дорівнює 40 см. з якою швидкістю їде велосипед, якшо колесо робить 100 обертів за хвилину?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

zadvornovakrmst
office46
demon8608
kosbart28
Nasteona1994
Test Станислав
gabramova
Svetlana1287
Исакова-Александрович511
sky-elena712558
alvs9
profitgroup51
kapustina198690
Konchenko1980
jenn055