Виктор-Богданов
?>

Имеется 200 г. нафталина при 20 (градусов цельсиякакое количество теплоты слудует затратить, чтобы довести до точки плавления и расплавить нафталин?

Физика

Ответы

Dmitrychekov9
Нафталин - это как бензол, только не одно кольцо, а два. бензол это c6h6, если взять два кольца будет c`12h2, но надо понять, что два соседних углерода этих двух колец - общие, и двух водородов от каждого кольца  нету,  всего 4 водородов не досчитаемся, вместо них торчат палки этих колец. c10h8 - вот такая формула. формула диктует удельную теплоемкость нафталина температура плавления - можно считать 80°с, то есть греть до плавления  надо на 60°с, удельная теплоемкость твердого нафталина 1.3кдж/кг*к, то есть нагреть до точки плавления  нам обойдется в 0.2*60*1.3=15.6кдж, удельная теплота плавления151кдж/кг, на расплавление потребуется 0.2*151=30.2кдж, а всего 15.6+30.2=45.8кдж.
mokeevahelena

ви вже добре знаєте, що для існування електричного струму в речовині, поміщеній в електричному полі, обов’язковою умовою є наявність рухомих, або вільних, електричних зарядів, тобто таких, які можуть в речовині переміщуватися під дією електричного поля на відстані, обмеженій тільки розмірами зразка. у металевих провідниках носіями струму

є вільні електрони, а йони металу жорстко зв’язані у вузлах кристалічних ґраток і можуть здійснювати лише коливальні рухи.

у подібному зв’язаному стані перебувають йони в інших твердих тілах з йонною структурою - йонних кристалах, прикладом яких є звичайна кухонна сіль (nacl). вільних електронів у йонних кристалах немає, а ті, що ві атоми металу (na*), утворюють негативні йони галогену (сі ), унаслідок чого виникає хімічний зв’язок. отже, вільних носіїв електрики в йонних кристалах немає, тому за невисоких температур вони є гарними ізоляторами. у цьому неважко переконатися, якщо спробувати утворити електричне коло, зануривши два провідники, приєднані послідовно з мікроамперметром до джерела струму, у посудину з кристалами сухої кухонної солі: ніякого струму не виявимо.

якщо ж надати йонам рухливості, перевівши йонні кристали в рідкий стан шляхом їх нагрівання і розплавлення, то речовина стане провідником струму. відомо, що розплави солей та інших сполук проводять струм. провідниками струму є також водні та інші розчини солей кислот і лугів.

дистильована вода, що має молекулярну структуру, є гарним ізолятором, оскільки в ній немає вільних електричних зарядів, отже, у ній не може виникнути електричний струм.

речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм, називають електролітами.

Vasilisan

в замкнутой системе, в которой действуют консервативные силы, механическая энергия сохраняется. e = ek+ep= const.

закон сохранения механической энергии выполняется только тогда, когда тела в замкнутой системе взаимодействуют между собой консервативными силами, то есть силами, для которых можно ввести понятие потенциальной энергии.

если система незамкнутая, т.е. действует внешняя сила f, то можно показать, что полная механическая энергия не сохраняется, а ее изменение δw = af, где аf — работа внешней силы.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Имеется 200 г. нафталина при 20 (градусов цельсиякакое количество теплоты слудует затратить, чтобы довести до точки плавления и расплавить нафталин?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

GALINAMTO
office426
brovkinay
Владислав893
len4ik1986
васильевич
YeVgenii
sadinuraliev263
restkof
lpcck2212
mail66
kostmax1971
Юрьевич293
Logukate
Olga Arutyunyan