maxborod
?>

Поезд, движущийся со скоростью 36км/ч останавливается в течении 1минуты. вычислить ускорение.

Физика

Ответы

Pervosha

ускорение вычисляется по формуле  a = (v1 - v0) / t.

в данном случае  v1 = 0 ,   v0 = 36 км/ч = 10 м/c ,      t =  1 мин = 60 с, поэтому

a = (0 - 10) / 60 = - 1/6 м/c² ≈ -0,167 м/c²

 

lbeglarova6

Формула кинетической энергии:

E=\frac{mv^2}{2}E=2mv2

В высшей точке траектории пуля имеет скорость, равную проекции начальной скорости на ось OX (без учета сопротивления воздуха). Эта проекция скорости постоянна в любом моменте времени.

Поэтому можно записать следующее:

\frac{m(v\cos \alpha)^2}{2} = E_k2m(vcosα)2=Ek

Подставим необходимые значения, предварительно переведя их в СИ,и проведем расчет:

\begin{gathered}\frac{0.01(600\cos \alpha)^2}{2} = 450 \\ 0.01(600\cos \alpha)^2=900 \\ 60\cos \alpha = 30 \\ \cos \alpha = \frac{1}{2} =\ \textgreater \ \alpha = 60^0\end{gathered}20.01(600cosα)2=4500.01(600cosα)2=90060cosα=30cosα=21= \textgreater α=600

Таким образом, пулю пустили под углом к горизонту в 60 градусов.

ответ: 60 градусов

abrolchik8511

Резона́нс (від лат. resono «відгук, відгукуюсь») — явище, що гається в різного типу фізичних системах, які знаходяться під дією зовнішніх, змінних у часі (періодичних) збурень. Під дією таких збурень, у системах виникають коливання, які називають вимушеними. Найчастіше резонанс визначають як зростання амплітуди вимушених коливань в системі при збігу частоти зовнішньої сили з однією із власних частот коливальної системи. Однак, в багатьох випадках це не так. Для виникнення резонансу в системах з багатьма степенями свободи резонанс проявляється лише при певних умовах узгодження в просторі і часі характеристик зовнішніх збурень і внутрішніх властивостей системи. Зовнішні сили мають мати складові, що здатні збуджувати відповідні власні форми коливань.Явище резонансу було вперше описано Галілео Галілеєм у 1638 році: "можна привести в рух важкий нерухомий маятник, просто дмухаючи на нього, і повторюючи ці видихи з тією частотою, яка притаманна рухові самого маятника".і[1]. В описі резонансу Г. Галілей якраз звернув увагу на найсуттєвіше — на здатність механічної коливальної системи (важкого маятника) накопичувати енергію, що підводиться від зовнішнього джерела з певною частотою. Прояви резонансу мають певні специфічні особливості в різних системах і тому розрізняють різні його типи:

механічний резонанс,

акустичний резонанс,

електромагнітний резонанс,

ядерний магнітний резонанс,

електронний спіновий резонанс,

електронний парамагнітний резонанс,

параметричний резонанс.

Основні властивості резонансних явищ найпростіше ілюструються при аналізі механічного резонансу в системах з різними властивостями.

Зміст

1 Резонанси в механічних коливальнних системах з одним ступенем вільності

1.1 Резонанс в лінійній системі без демпфування

1.2 Резонанс в лінійній системі з демпфуванням

1.3 Резонанс в електричному колі

1.4 Резонанс в нелінійній системі

2 Резонанси в системах з розподіленими параметрами (з нескінченним числом ступенів вільності)

3 Застосування

4 Див. також

5 Примітки

6 Література

Резонанси в механічних коливальнних системах з одним ступенем вільності

Система з одним ступенем вільності є найпростішою механічною системою, аналіз поведінки якої при вимушених коливаннях під дією періодичної зовнішньої сили дає можливість висвітлити багато особливостей явища резонансу.

Найпростіша модель системи з одним ступенем вільності.

В показаній на рисунку системі маса {\displaystyle m}m прикріплена до невагомої пружини з жорсткістю {\displaystyle D}{\displaystyle D}. Будучи зміщенною в початковий мо

Объяснение:

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Поезд, движущийся со скоростью 36км/ч останавливается в течении 1минуты. вычислить ускорение.
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*