kapriz1999
?>

1.чему равна сила тяготения между землей и луной, если масса земли 6*10 24 степени кг, масса луны 7, 4*10 в 22степени кг, среднее расстояние от луны до земли 3, 8*10 в 8степени м.? радиусами луны и земли пренебречь.

Физика

Ответы

natalia595977
Простые механизмы   – устройства, выигрыш в силе. некоторые из этих приспособлений появились в самой древности. простые механизмы могут являться самостоятельными устройствами либо быть элементами более сложных агрегатов. в зависимости от типа конструкции определяется и сфера применения того или иного приспособления. использование простых механизмов существенно облегчает человеческую деятельность. такие устройства выигрыш в силе.  люди постоянно совершенствуют сложные механизмы, расширяя таким образом сферу их применения. несомненно, в повседневной жизни человека различные устройства занимают важное место. многое невозможно представить без использования простых и сложных механизмов. приспособления широко применяются в строительстве, сельском хозяйстве, при добыче полезных ископаемых и в прочих областях деятельности человека.- читайте подробнее на 
KosarinPotemkina1888
1) взаємодія високоенергетичних частинок з речовиною та характер радіаційних пошкоджень, які вони викликають, залежить від того, чи є частинказарядженою.заряджені частинки,електронитаіони, зокремапротонийальфа-частинки, взаємодіють із речовиною сильно, втрачаючи енергію наіонізаціюречовини впродовж всього пробігу. взаємодія тим сильніша, чим менша енергія зарядженої частинки, тому особливо великі пошкодження виникають на кінці пробігу, утворюючитак званийбреґґівський пік. існуєглибина проникнення, далі за яку частинки не пробігають. крім електромагнітної взаємодії існує також можливість прямого зіткнення частинки з ядрами атомів речовини, але з огляду на малий розмір ядра в порівнянні з розміром атома, такі процеси менш імовірні, й основним механізмом енергетичних втрат є електромагнітний, тобто взаємодія зарядженої частинки із електронами речовини. при прямому зіткненні ядер можуть відбуватисяядерні реакції, що викликаютьтрансмутації, однак здебільшого відбуваєтьсярозсіяннязарядженої частинки на ядрі атома й передача йому частини енергії. передана енергія може бути доволі значною, і тоді виникають каскади зіткнень — ядро атома, з яким відбулося зіткнення, рухається водночас із початковою частинкою, і обидві швидкі частинки можуть породити нові.незаряджені частиники,фотонийнейтрони, взаємодіють із речовиною слабо й проникають на велику глибину. фотони взаємодіють через електромагнітне поле з електронною підсистемою атомів, і ця взаємодія у випадку рентгенівських променів та гамма-квантів незначна. електромагнітна складова взаємодії нейтрона з речовиною невелика, оскільки зумовлена тільки незначним магнітним диполем частинки, тож основним каналом розсіяння нейтронів є прямі зіткнення з ядрами. нейтрони теж можуть викликати трансмутації, або ж вибити ядро атома з його місця, передавши йому значну енергію та іонізуючи його. тому основнірадіаційні пошкодження при опроміненні як високоенергетичними фотонами, так і нейтронами, зумовлені взаємодією з речовиною зарядженого вибитого ядра. незаряджені частинки не мають характерної глибини проникнення, ймовірність виникненнярадіаціного пошкодження спадає в глибину речовини експоненційно.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

1.чему равна сила тяготения между землей и луной, если масса земли 6*10 24 степени кг, масса луны 7, 4*10 в 22степени кг, среднее расстояние от луны до земли 3, 8*10 в 8степени м.? радиусами луны и земли пренебречь.
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

iralkap
ank9809
Nv-444
nata27-73589
schumacher8
Семеновна-Павел
ksenyabobrovich7214
stark11
tarasova
lobanosky162
ivanov568
catmos
Константин
Svetlana191
Попов1946