arturusinsk5
?>

За сколько времени плывущий по течению реки плот пройдёт 15 километров/, если скорость течения 0, 5 метров в секунду.

Физика

Ответы

Elenabolt77

 

s=15km v=0.5 м\сек v=18 км\час t=s: v

 

t= 0.83часов

shpakohat

Сапа— белгілі бір материалдық және рухани қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндік беретін пайдалы қасиеттердің жиынтығы. Беріктік, төзімділік, үнемділік, көркемдік-эстет., т.б. көрсеткіштерімен сипатталады. Сапа өміршеңдік циклінің сатысына қарай бағаланады: жобалау кезінде құрылғының (құралымның) Сапасы бағаланады; дайындау кезінде технологияның мүмкіндіктеріне сай келуі, пайдалану кезінде атқарымдық Сапасы бағаланады. Сапаны айқындайтын қасиеттер абс., салыстырмалы немесе үлестік болуы мүмкін және субъективтік, объективтік немесе сараптамалық жолдармен (мыс., квалиметриялық құралдармен) өлшенеді. Тех. тәсілдері: шикізатты, материалдарды, операц. бақылау; дайын өнімді, жабдықты, жарақты, құрал-сайманды, жұмыскерлердің біліктілігін бақылау. Сапа көрсеткіштері, оларды тексеру және келісілген талаптарға сай келуі тәртібі сатушы (дайындаушы) мен сатып алушы (пайдаланушы) арасында жасалған сату-сатып алу шартында көрсетіледі. Сапа өндіруші немесе экспортшы беретін Сапа сертификатымен де куәландырылуы мүмкін. Импортталатын өнімге мемл. инспекциялар немесе басқа бір уәкілетті органдар оның құлақтандырылған қасиеттерге сай келетінін, қауіпсіз екендігін куәландыратын Сапа сертификатын береді.

Yuliya mikhail

6346 Н ≈ 6,3кН

Объяснение:

m = 1т = 1000 кг - масса автомобиля

a = 1м/с² - ускорение

α = 30° - угол наклона дороги

μ = 0,04 - коэффициент трения

g = 10 м/с² - ускорение свободного падения

Fт - ? - сила тяги

На автомобиль действуют 4 силы

1) Сила тяжести Р = mg = 1000 · 10 = 10 000 (Н)

2) Реакция опоры N = P · cos α = 10 000 · 0,5√3 = 8660 (H)

3) Сила трения  Fтр = N · μ = 8660 · 0,04 = 346 (H)

4) Сила тяги Fт - ?

Проецируем силы на направление движения

По 2-му закону Ньютона ma = Fт - P · sin α - Fтр, откуда

Fт = ma + P · sin α + Fтр = 1000 · 1 + 10 000 · 0.5 + 346 = 6346(Н)

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

За сколько времени плывущий по течению реки плот пройдёт 15 километров/, если скорость течения 0, 5 метров в секунду.
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*