anastasiavilina
?>

Определите массу груза на пружине, прикрепленной к неподвижному штативу. жесткость пружины k=3h/см. длина недеформированной пружины lо=5 см.

Физика

Ответы

Бабур
Дано:
k = 3 Н/см
lo = 5 см
l = 7 см
g = 10 H/кг
Найти:
m - ?
Решение:
P = (l - lo) * k; m = P/g;
P = (7 см - 5 см) * 3 Н/см = 6 Н
m = 6 Н / 10 Н/кг = 0.6 кг
ответ: 0.6 кг
Irina1435

ответ: V=3,925м/с ; Fц.б.=1,2 Н

Объяснение:

N1

Дано: Формула:. Решение:

m=20г =0,02кг V=2πR/T V=2×3,14×0,25/

R=25см=0,25 F=mV2/R 0,2=7,85м/с

Т=0,2с Fц.б.=0,02×7,85'

V-? ; Fц.б.-? /0,25=4,92 H

ответ: V=7,85 м/с ; Fц.б.=4,92 Н

N2

А) Дано: Формула: Решение:

m=40г =0,04кг V=2πR/T V=2×3,14×0,25/

R=25см=0,25м F=mV2/R 0,2=7,85м/с

Т=0.2с Fц.б.=0,04×7,85'/

V-? ; Fц.б.-? 0,25=9,86 Н

ответ: V=7,85м/с ; Fц.б.=9,86 Н

Б) Дано: Формула: Решение:

m=20г =0,02кг V=2πR/T V=2×3,14×0,15/

R=50см=0,5 м F=mV2/R 0,2=15,7м/с

Т=0,2с Fц.б.=0,02×15,7'/

V-? ; Fц.б.-? 0,5=9,86 Н

ответ: V=15,7м/с ; Fц.б.=9,86 Н

В)Дано:. Формула: Решение:

m=20г =0,02кг V=2πR/T V=2×3,14×0,25/

R=25см=0,25м F=mV2/R 0,4=3,925м/с

Т=0,4с Fц.б.=0,02×

V-? ; Fц.б.-? 3,925'/0,25=1,2 Н

mdubov59

Объяснение:

З огляду на означення електричного струму сформулюємо першу умову для його виникнення та існування в середовищі: у середовищі повинні бути заряджені частинки, які можуть вільно переміщатися. Такі частинки ще називають носіями струму.

Однак цієї умови недостатньо для того, щоб у середовищі існував електричний струм. Для створення та підтримування напрямленого руху вільних заряджених частинок необхідна також наявність електричного поля. Саме завдяки дії електричного поля рух заряджених частинок набуде впорядкованого (напрямленого) характеру, що й означатиме появу в даному середовищі електричного струму.

2)Дія електричного струму на живу тканину має різнобічний ха рактер. Проходячи крізь організм людини, струм спричиняє тер мічну, електролітичну, механічну, біологічну і світлову дію. Під час термічної дії відбувається перегрівання і функціональ ний розлад органів на шляху проходження струму.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Определите массу груза на пружине, прикрепленной к неподвижному штативу. жесткость пружины k=3h/см. длина недеформированной пружины lо=5 см.
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

julianikaleksandrova
Konchenko1980
jablokov
Yulechkaakulova1993
kit036
jenn055
Popova-Erikhovich
Олегович Паутова
sky-elena712558
Nzharenikova
kosbart28
pivenraisa
zadvornovakrmst
demon8608
Koshovkina1721