info9
?>

Два тела(стальное и свинцовое), имеющие одинаковые объемы, движущиеся с одинаковыми скоростями. какое тело и во сколько раз имеет больший импульс? плотность стали=7800кг/м в кубе, плотность свинца=11300кг/м в кубе

Физика

Ответы

fygasika

больший импульс имеет тело из свинца, т.к его масса больше массы стального тела - следов-но, его масса выше.

импульс свинцового тела больше стального в 11300/7800 = 1,45 раза.

ответ: свинцовое в 1,45 раза.

espectr-m

Методичні вказівки мають на меті до студентам у розв'язуванні задач з фізики за такими розділами фізики: механіка, механічні коливання та пружні хвилі; молекулярна фізика і термодинаміка; електростатика і постійний струм; електромагнетизм; геометрична і хвильова оптика, взаємодія світла з речовиною і теплове випромінювання; основи теорії твердого тіла, квантової, атомної і ядерної фізики. Змістом контрольних робіт є розв’язування певної кількості відповідних задач. Вміння розв’язувати задачі є одним з головних критеріїв оволодіння фізикою. І саме розв’язування задач викликає найбільші труднощі у студентів. Крім знання теорії, головним, що сприяє успіхові у розв’язуванні задач, є оволодіння спеціальними методами і прийомами при розв’язуванні певних груп задач. Саме на цьому зосереджено основну увагу в даному посібнику. Матеріал розділів поділено на параграфи. На початку кожного з них подано короткий перелік формул і законів, які стосуються розв’язування задач відповідної теми. Ці формули дозволяють студентові скласти уявлення про обсяг теоретичного матеріалу, який необхідно опрацювати, і можуть слугувати формальним апаратом для розв’язування задач. Далі наведено приклади розв’язування найтиповіших задач, в яких показано застосування фізичних законів і викладено методи і прийоми розв’язування. Для кожної контрольної роботи подано таблиці варіантів контрольних робіт та список підручників, які потрібно опрацювати для виконання відповідної контрольної роботи для студентів з одно-семестровою, двосеместровою і три-семестровою формою викладання предметів «Фізика» і «Загальна фізика». Методичні вказівки можуть бути використані студентами, аспірантами і викладачами.

Объяснение:

badalovao256

1 Во сколько раз изменится емкость проводящего шара радиуса R, если он сначала помещен в керосин (диэлектрическая проницаемость e1=2), а затем в глицерин (диэлектрическая проницаемость e2 = 56,2)?

626. Емкости проводящего шара в керосине и в глицерине

Их отношение

2 Плоский конденсатор имеет емкость С=5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его пластин, если разность потенциалов между ними V=1000 В?

Заряд на пластине, заряженной положительно, q=CV= 5нКл.

3 Поверхностная плотность заряда на пластинах плоского вакуумного конденсатора s = 0,3 мкКл/м2. Площадь пластины 5= 100 см2, емкость конденсатора С= 10 пФ. Какую скорость приобретает электрон, пройдя расстояние между пластинами конденсатора?

4 Плоский воздушный конденсатор состоит из трех пластин, соединенных, как показано на рис. 77. Площадь каждой пластины s=100 см2, расстояние между ними d=0,5 см. Найти емкость конденсатора. Как изменится емкость конденсатора при погружении его в глицерин (диэлектрическая проницаемость e = 56,2)?

Конденсатор из трех пластин можно рассматривать как два плоских воздушных конденсатора с емкостью e0S/d каждый, соединенных параллельно (рис. 77). Поэтому общая емкость (без диэлектрика)

При погружении конденсатора в глицерин его емкость

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Два тела(стальное и свинцовое), имеющие одинаковые объемы, движущиеся с одинаковыми скоростями. какое тело и во сколько раз имеет больший импульс? плотность стали=7800кг/м в кубе, плотность свинца=11300кг/м в кубе
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Natali-0706
Mamikin
Светлана
Gennadevna_Baidalina131
safin8813
a-zotova
Ионов202
forosrozhkov
mihailpolehin8
deshkina82
gorbunova188
srgymakarov
bel1-79
ruslanchikagadzhanov
Mukhina1811