oksana77768
?>

Снаряд массой 20кг, летящий горизонтально со скоростью 500м/с, попадает в покоящуюся платформу с песком массой 10 тонн и застревает впеске.с какой скоростью стала двигаться платформа?

Физика

Ответы

grachevakaterina

закон сохранения импульса

p1+p2=p1'+p2'

p=mv

m1v1+m2v2=m1v1'+m2v2'

m1v1=(m1+m2)v2

v2=m1v1/(m1+m2)=20*500/(20+10000)=9,98 м/c

 

Reutskii-Kirilovskii1625

ответ:Тре́ние — процесс механического взаимодействия соприкасающихся тел при их относительном смещении в плоскости касания. Причиной возникновения трения является шероховатость трущихся поверхностей и взаимодействие молекул этих поверхностей. За числом учасників − об'єктів впливу існує три види тренінгів. Аутотренінг – в якому ролі ведучого (тренера) і ведомого (тренеруємого) поєднані в одну особу. Індивідуальний тренінг – психологічне тренування однієї людини, форма роботи з особистістю. Груповий тренінг – тренування кількох людей одночасно. Силой трения называют силу, возникающую при соприкосновении двух тел и препятствующую их относительному перемещению. Она приложена к телам вдоль поверхности соприкосновения. ... Сила трения покоя направлена в сторону, противоположную возможному перемещению тела . Она всегда направлена в сторону, противоположную направлению движения и, вообще говоря, зависит от относительной скорости тел. сила трения зависит от силы давления тел друг на друга (силы реакции опоры), от материалов трущихся поверхностей, от скорости относительного движения, но не зависит от площади соприкосновения.

Объяснение:

kryshtall2276

Дж;

Дж.

Відповідь:εоб = 4,63·10-21 Дж; Eоб = 364 Дж.

 

Приклад 5. Кисень масою 2 кг займає об’єм 1 м3 і знаходиться під тиском 0,2 МПа. Газ було нагріто до об’єму 3 м3, а потім при сталому об’ємі до тиску 0,5 МПа. Знайти зміну внутрішньої енергії газу, виконану ним роботу і теплоту, передану газу. Побудувати графік процесу.

Дано: m = 2 кг;  32·10-3 кг/моль; V1 = 1 м3; V2 = V3=3 м3; p1 =

p2 = 2·105 Па; p3 = 5·105 Па.

Знайти:  U; A; Q.

Розв’язок. З умови задачі випливає, що зміна термодинамічних параметрів системи відбувається у два етапи. Повну зміну внутрішньої енергії газу можна визначити з виразу:  . (1) Тут  – різниця температур у кінцевому і початковому станах, а i – ціле число, обумовлене кількістю ступенів вільності молекули. Для двоатомної молекули кисню за типових  Рис. 2.1.

умов i = 5, тому що в тепловому русі беруть участь 3 ступені свободи поступального руху і 2 ступені свободи обертального руху, а коливальний рух практично відсутній.

Початкову і кінцеву температуру газу можна знайти з рівняння Менделєєва-Клапейрона

; (2а)

; (2б)

. (2в)

Відповідно до умови, на першому етапі газ одночасно розширюється і нагрівається, а на другому – тільки нагрівається. Робота розширення газу при постійному тиску (на першому етапі) виражається формулою

. (3)

На другому етапі робота розширення дорівнює нулю, тому що

V2 = V3. Таким чином, повна робота, виконана газом, дорівнює роботі, здійсненої ним на першому етапі, тобто A13 = A12.

Теплота, що передана газу, відповідно до першого закону термодинаміки, дорівнює сумі змін внутрішньої енергії і роботи

Q =  U + A. (4)

 

Объяснение:

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Снаряд массой 20кг, летящий горизонтально со скоростью 500м/с, попадает в покоящуюся платформу с песком массой 10 тонн и застревает впеске.с какой скоростью стала двигаться платформа?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Семеновна-Павел
emmakazaryan290
Константин
stark11
Zashchitin Denis
yamalsva45
Мария-Кострыгина175
zakupki
zabrodin
juliaipatova1739
TatianaSeliverstova64
Викторовна
catmos
ivanov568
nata27-73589