eremenkou
?>

Трактор двигаясь равномерно за время t=3.0 мин, проходит путь s=150м. мощность двигателя ровна n=120kbm.найти силу тяги f?

Физика

Ответы

ekaterinkat

t=3*60=180 c    s=150 м    N=120*10^3 Вт    F=?

N=F*v=F*s/t       F=N*t/s=120*10^3*180/150=144*10^3 H   (144 кН)


ganzashop
1.якщо на тіло нічого не діє, то воно   (спокій або прямолінійний рівномірний рух)  2.як буде рухатись тіло, якщо дія на нього інших тіл не скомпенсована?   (швидкість тіла змінюється за числом чи напрямом, або одночасно)  3.чи можна вважати рух місяця навколо землі рухом за інерцією?   (ні, зміна швидкості на напрямом)  4.людина стоїть на нерухомому човні, кинула на берег важкий рюкзак.. що і чому відбудеться з човном?     (човен відійде від берега, при взаємодії змінюється  швидкість).  5.пояснити суть інертності тіла.  (для зміни швидкості потрібний певний час)  6.пояснити твердження "маса тіла – фізична величина, яка є мірою інертності тіла.”  (чим більша маса тіла, тім більше часу потрібно для зміни його швидкості)  7.як маси взаємодіючих тіл пов’язані з їхніми швидкостями?   (відношення мас = оберненому відношенню змін їх швидкостей)   8.пояснити, що таке сила в 1 н.  (це сила, яка, діючи на тіло масою 1 кг протягом 1с, змінює його швидкість на 1 м/с)  9.за яких умов дві сили зрівноважують одна одну?     (якщо вони рівні за значенням, протилежні за напрямом і прикладені до одного тіла)  10.чому гілка, на якій висить яблуко, після його відділення від гілки,  відгинається в бік протилежний до руху яблука?   (під дією яблука гілка прогинається, виникає протидія, яка повертає гілку після відокремлення яблука)  11.чим відрізняється сила тяжіння від ваги тіла?   (природою, точками прикладання, fт – діє на тіло, p – на опору або підвіс)  12.за рахунок чого людина орієнтує своє тіло в просторі?   (вестибулярний апарат)  13.поясніть, як при і динамометра визначити масу тіла.  ( m = f/g)  14.пояснити дуже велике значення існування сили тертя спокою.  (утримування предметів у руці, тримання цвяхів у дошці, нитки тканини, кріплення деталей машин, ходьба людини)  15.назвати причини виникнення тертя.    (нерівність стичних поверхонь, взаємне притягання молекул гладеньких поверхонь)  16.від чого залежить коефіцієнт тертя ковзання?   (від матеріалів, з яких виготовлені стичні тіла, від якості обробки стичних поверхонь, від наявності між стичними поверхнями інших речовин)  17.чому пластикову пляшку легко зрушити у воді навіть легким дотиком і важче, коли вона лежить на грунті?   (рідке тертя менше)  18.що таке деформація?   (зміна форми або об’єму)  19.чому куля, що вилетіла із дула гвинтівки в горизонтальному напрямі, не рухається рівномірно і прямолінійно, хоч за законом інерції вона мала б рухатися саме так?   (на неї діють опір повітря і земне тяжіння) 20. назвати силу, яка виконує роботу при переміщенні стрілок механічного годинника.  (сила пружності)  21.для чого для завантаження автомашин часто застосовують похилу площину?   ("золоте” правило механіки)  22.для піднімання одного і того самого вантажу на однакову висоту використали два важелі однакових розмірів: один сталевий стержень, а другий – сталева труба. чи однаковий при цьому ккд важелів?   (сталева труба менша за масою, тому її ккд більший)  23.чому для піднімання з криниці відра з водою використовують нерухомий блок, якщо він не дає виграшу в силі?   (дає зміну напряму дії сили)  24.важкі двері дитина може закрити, а відкрити їй буває не під силу? чому?   (між стінками рами і дверей діє сила тертя, яка збільшує силу потрібну для відкривання дверей)  25.прості механізми  не виграшу в роботі, але для чого їх використовують ?   (зміна напряму дії сили і виграш у силі)  26.який найбільший вантаж може підняти людина за нерухомого  блоку?   (при вертикальному підйомі: вантаж вага якого дорівнює вазі людини; при горизонтальному підйомі: вага вантажу визначається силою рук людини і станом поверхні на якій стоїть людина)  27.яка відмінність в будові ножиць для різання металу і ножиць для різання паперу?   (ножиці для металу мають коротші ножі для різання, ніж ручки; для паперу це не обов’язково)  28.навіщо використовують нерухомий блок, якщо він не дає виграшу в силі?   (для зміни напряму дії сили)  29.чому ккд механізму не може бути більшим 100 % ?     (практично корисна робота завжди менша за повну роботу)  30.який простий механізм покладено в будову сокири?   (клин: дві похилі площини)  31.рухомий блок дає виграш у силі? у чому він дає програш?   (у відстані, яку проходить по ньому вірьовка)  32.чому дверну ручку кріплять не до середини дверей, а біля їх краю ?     (чим більше плече діючої сили, тим меншу силу треьа прикладати)  33.як легше зрушити з місця завантажену підводу: силу до верхньої частини корпусу підводи, чи до верхньої частини колеса?   (верхня частина корпуса підводи знаходиться вище верхньої точки колеса, а отже плече діючої сили буде більше, тому варто штовхати у корпус підводи)  34.чому горіходавкою можна роздавити горіх, мале зусилля, а рукою – ні ?
Aleks0091

Объяснение:Вы уже знаете что по обе стороны от линзы на ее оптической оси находится фокус линзы F.Если поместить свечу между линзой и ее фокусом,то с той же стороны от линзы где находиться свеча,мы увидим увеличенное изображение свечи,ее прямое изображение.Если свечу расположить за фокусом линзы,то изображение пропадет,но по другую сторону от линзы,появится новое изображение-Увеличенным и перевёрнутым по отношению к свече.Передвигая за линзой экран мы можем получить на нем действительное,уменьшенное и перевёрнутое изображение предмета.Относительно линзы изображение будет нходиться между фокусом и двойным фокусом:F<f<2F

Если приближать предмет к линзе,то его перевернутое изображение будет отдаляться,а размеры-увеличиваться.Когда предмет окажется между точками F и 2F т.е. F<d<2F его действительное,увеличенное и перевернутое изображение находиться за даойным фокусом расстоянием линзы.Посмотрев на свечу через линзу,мы увидим мнимое,прямое и увеличенное т.е F<f<2F размеры и расположение изображения предмета в собирающей линзе зависят от положени предмета относительно линзы.Рассеивающая линза дает уменьшенное мнимое прямое изображение которое находиться по ту сторону.ОНО не зависит от положения предмета относительно линзы

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Трактор двигаясь равномерно за время t=3.0 мин, проходит путь s=150м. мощность двигателя ровна n=120kbm.найти силу тяги f?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

НосовЖелиховская
Svetlana1287
Новицкий1107
gabramova
Ladyby6224
Yulechkaakulova1993
vallihhh
sky-elena712558
Koshovkina1721
Nzharenikova
dionissia2
julianikaleksandrova
buriginast5
Пимкина Сергеевич
ranocchio6