chernova1exei862
?>

Поезд в течение 10 с увеличил скорость с 36 до 54 км/ч, затем 0, 3 мин двигался равномерно. найдите среднюю скорость и пройденный путь. , нужно!

Физика

Ответы

Eduard Popik

при условии, что за 10с равномерно увеличивал скорость, то

 

1. (54+36)/2=45 км/ч ср. скор. за 10 с

2. 45*1000/3600=12,5 м/с ср. скор. за 10 с

3. 12,5*10=125 м пройдено за 10с

4. 0,3*60=18 с двигался равномерно со скоростью 54 км/ч

5. 54*1000/3600=15 м/с скор. за 0,3 мин

6. 15*18=270 м пройдено за 18с (0,3мин)

7. 270+125=395м пройденный путь всего

8. 10+15=25с общее время

9. 395/25=15,8 м/с общая  ср.скор.

zbellatriks

Для вирішення завдання ми можемо використати закон збереження енергії. Під час руху автомобіля вигнутим мостом, його потенційна енергія зменшується, а кінетична - збільшується. Таким чином, можна записати:

mgh = (mv^2)/2

де m – маса автомобіля, g – прискорення вільного падіння, h – висота середини моста над горизонтальною поверхнею, v – швидкість автомобіля.

Також із геометрії можна виразити радіус кривизни вигнутого мосту:

R = h + (b^2)/(8h)

де b – ширина моста.

При горизонтальному мосту тиск на нього дорівнює вазі автомобіля, тобто:

P = mg

При русі вигнутим мостом тиск на нього можна виразити через відцентрову силу:

P' = m(v^2)/R

Також з умови завдання відомо, що:

P' = P/4

З усіх цих рівнянь можна виразити швидкість автомобіля:

mgh = (mv^2)/2

R = h + (b^2)/(8h)

P' = m(v^2)/R

P' = P/4

Підставляючи вирази для P та R, отримуємо:

mg = m(v^2)/(2(h + (b^2)/(8h)))

m(v^2)/(h + (b^2)/(8h)) = mg/4

v^2 = g(h + (b^2)/(8h))/4

v = sqrt(g(h + (b^2)/(8h))/4)

Підставляючи числові значення, отримуємо:

v = sqrt(9.8*(30 + (3^2)/(8*30))/4) ≈ 8.87 м/с

Відповідь: швидкість автомобіля на середині вигнутого моста має бути близько 8.87 м/с.

CafedeMinou

47,25H

Объяснение:

Дано: довжина алюмінієвого дроту L = 4 м, переріз S = 0,9 мм², зміна довжини dl = 3 мм.

Знайдемо модуль Юнга для алюмінію. Даний параметр позначається як E і характеризує пружні властивості матеріалу. За таблицями, модуль Юнга для алюмінію становить:

E = 70 ГПа = 70 * 10^9 Н/м²

Також нам знадобиться знати величину зміни площі перерізу дроту, що розраховується за формулою:

dS = S * α * dl

де S - площа перерізу, α - коефіцієнт лінійного температурного розширення, dl - зміна довжини.

Для алюмінію α = 23.1 * 10^-6 К^-1.

Розраховуємо зміну площі перерізу дроту:

dS = 0.9 * 10^(-6) м² * 23.1 * 10^(-6) К^(-1) * 3 * 10^(-3) м = 6.57 * 10^(-11) м²

Через дрібний розмір зміни площі, пропускаємо крок з розрахунку напруження.

Далі, враховуючи, що дріт є тонким, легко знайти необхідну силу, яка дозволить здійснити видовження дроту на 3 мм:

F = E * S / L * dl = 70 * 10^9 Н/м² * 0,9 * 10^(-6) м² / 4 м * 3 * 10^(-3) м = 47,25 Н

Отже, для видовження алюмінієвого дроту довжиною 4 м на 3 мм, необхідно прикласти силу 47,25 Н до кожного кінця дроту.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Поезд в течение 10 с увеличил скорость с 36 до 54 км/ч, затем 0, 3 мин двигался равномерно. найдите среднюю скорость и пройденный путь. , нужно!
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

s9152992722344
skononova01
taa19707470
gamolml
Shumnova42
VladimirBorisovich
Kozlovao4
gabbro19975650
shelep19789
Svetlana ALLA
Татьяна1045
v-shevlyakov7992
terehin863
a580028r
muzeynizhn