ntyremsk1
?>

Известно, что средняя плотность тела человека примерно равна плотности воды (1000 кг/м3 зная массу своего тела (45 кг), вычислите его объѐм.

Физика

Ответы

alexst123012225

решение:

v=m/p=45кг: 1000кг/м^3=0,045м^3.

Sharmel26
Дано: x=20sin  16π  t t₁=1/64 v( a( v₁-? чтобы записать уравнение зависимости скорости от времени, необходимо взять производную уравнения х=20sin  16π  t v=x'=20*16  π cos16π  t=320π  cos16π  t v=320π  cos16π  tзапишем уравнение зависимости ускорения от времени. для этого возьмем производную скорости  а=v'= -320π*16π  sin16  π  t=-5120π² sin 16πt=-5,120*10³π²sin16πt a=-5,120*10³π²sin16πtнайдем скорость в момент времени t₁= 1/64 t, для этого подставим в уравнение  v=320π  cos16π  t (вместо t подставим    t₁)  имеем  v₁=320π  cos16π(1/64)=320  πcos16π/64=320πcosπ/4=320πcos45°= 320π*√2/2=224π(м/с) v₁=224πм/с=224*3,14м/с=703,36м/с≈703,4м/с
baulinanatalia7201
1. якщо тіло правильної ї форми, то знадобиться такий прилад, як лінійка, за якої можна зробити виміри довжини, ширини та висоти тіла  (якщо це паралелепіпед ).   та за відомих формул з знайти об'эм! 2.якщо це тіло неправильної ї форми то знадобиться: мензурка, посудина з водою та тіло, об'єм якого треба виміряти.  - треба наповнити посудину вщент,   -занурити в неї тіло, при  цьому якась кількість води витече. -цю воду, яка витекла під час експерименту, треба зібрати, та вилити в мінзурку  ( води виллється стільки за об'ємом, скільки об'єм данного тіла) -знаючи ціну поділки мінзурки знайдемо об'єм тіла ! .  вважаю, що ;

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Известно, что средняя плотность тела человека примерно равна плотности воды (1000 кг/м3 зная массу своего тела (45 кг), вычислите его объѐм.
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Валерьевна1601
rusvicktor
Zheleznyakova
ekkim310
Прошкин_Николай368
kashihina
bel1-79
info6
alex07071
nofate1016585
mv7095
avdeevo
Larya
Рудаков Бахтовар
prik-galina7390