pisikak999
?>

При равномерном вращении одно калесо за время t1=8с совершает n1=240 оборотов, а второе - за время t2=40c совершает n2=600 оборотов. во сколько раз отличаются их угловые скорости?

Физика

Ответы

Snimshchikov465

t1=2*пи / w1, где  w1 - угловая скорость

t2=2*пи / w2, где  w2- угловая скорость

t1 = t1 /n1

t2 = t2 /n2

w1 /  w2 =  t2 /  t1 = t2*n1 / t1*n2=40*240/8*600 = 2 раза

 

Yurii537
1)  тіло падає з деякої висоти.чи однакову роботу выконує сила тяжіння за однакові інтервали часу?   совершает - есть сила и есть движение a = f*s. эта работа расходуется на придание телу кинетической энергии. 2)  в"язку дров підняли на другий поверх будинку і спалили в печі.чи зникла потенціальна енергія в"язку? нет не исчезла - она осталась в молекулах вещества, из которого состоят дрова.3)  тіло кинули вертикально вгору із швидістю 20 м\с на якій висоті від точки кидання кінетична енергія тіла дорівнюватиме потенціальний? ek = mv²/2     en = mgh     mv²/2   = mgh     h = v²/2g. если принять  g = 10 м/с², то н = 20*20/2*10 = 20 м. 4) з яким прискоренням рухається тіло масою 300 кг,коли на нього діє сила 1500н?   яка швидкість тіла в кінці шостої секунди руху? f = m*a     a = f/m = 1500/300 = 5 м/с². v =a*t = 5*6 = 30 м/с при условии vo = 0.5)  електровоз під час рушання з місця залізничного ешелону розвивае максимальну силу тяги 650 кн.якого прискорення він надасть ешелону масою 3250 т,якщо коф. опору 0,005? сила тяжести эшелона fт = m*g = 3250*1000*10 = 32500 kh.сила сопротивления движению  fс =  fт*k = 32500*0.005 =  162.5 kh.движущая сила f = 650  - 162.5 =  487.5 kha = f/m = 487,5/3250 =  0,15  м/с².
Баранов955
На закон збереження імпульсу. до відокремлення імпульс ракети був mv, після відокремлення   m₁v₁+(m-m₁)v₂, де m - маса ракети; v - швидкість ракети; m₁ - маса відокремленої частини; v₁ - швидкість відокремленої частини; m-m₁   - маса тієї частини, що залишилась; v₂ - швидкість тієї частини, що залишилась. за законом збереження імпульсу                                             mv=m₁v₁+(m-m₁)v₂ звідки                                 v₂=(mv-m₁v₁)/((m-m₁) одиниці м/с - очевидно чисельно  v₂=(4*10³ *  0,5*10  ³- 1*10³ *  0,8*10³*) /  (4*10³  -  1*10³)=0,4*10³ відповідь. швидкість частини, що залишилась, 400 м/с

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

При равномерном вращении одно калесо за время t1=8с совершает n1=240 оборотов, а второе - за время t2=40c совершает n2=600 оборотов. во сколько раз отличаются их угловые скорости?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Narine natalya
sashakrotova943
gordeevadesign2986
Аверьянова
plio67380
oksanata777
matoksana
Александра_Наталья1417
KononovaMaiorov453
avakarica
mmurzina
Vitproficosmetics
expo3217
stertumasova29
ella-rudenko