krasa28vostok65
?>

За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0, 5 м/с2, увеличит свою скорость с 15 до 25 м/с?

Физика

Ответы

Николаевна

t=v-v0/a=25м/с-15м/с/0,5м/с=20

agent-ulitka5

25-15=10м/с для разгона.

формула расстояния s=vt

10/0,5=20 секунд

за двадцать секунд автомобиль увеличит свою скорость

ddavydov1116

кожна речовина має свій питомий опір. причому опір буде залежати від температури провідника. переконаємося в цьому, провівши наступний досвід.

припустимо струм через сталеву спіраль. у ланцюзі зі спіраллю підключимо послідовно амперметр. він покаже деяке значення. тепер будемо нагрівати спіраль у полум’ї газового пальника. значення сили струму, яке покаже амперметр, зменшиться. тобто, сила струму буде залежати від температури провідника.

зміна опору в залежності від температуринехай при температурі 0 градусів, опір провідника дорівнює r0, а при температурі t опір дорівнює r, тоді відносна зміна опору буде прямо пропорційно зміні температури t:

(r- r0)/r = a*t.у даній формулі а – коефіцієнт пропорційності, який називають ще температурним коефіцієнтом. він характеризує залежність опору, яким володіє речовина, від температури.

температурний коефіцієнт опору чисельно дорівнює відносному зміни опору провідника при нагріванні його на 1 кельвін.

для всіх металів температурний коефіцієнт більше нуля. при змінах температури він буде незначно змінюватися. тому, якщо зміна температури невелика, то температурний коефіцієнт можна вважати постійним, і рівним середньому значенню з цього інтервалу температур.

розчини електролітів з ростом температури опір зменшується. тобто для них температурний коефіцієнт буде менше нуля.

опір провідника залежить від питомого опору провідника і від розмірів провідника. так як розміри провідника при нагріванні змінюються незначно, то основною складовою зміни опору провідника є питомий опір.

залежність питомого опору провідника від температуриспробуємо знайти залежність питомого опору провідника від температури.

підставимо в отриману вище формулу значення опорів r = p*l/s r0 = p0*l/s.

отримаємо наступну формулу:

p = p0 (1 + a*t).температурний коефіцієнт можна вважати постійним, отже, питомий опір провідника буде прямо пропорційно температурі провідника.

мурувватовна викторович569
Электролиз agno3 анодный процесс соль agno3 образована слабым (нерастворимым в воде) основанием и сильной кислотой. в водном растворе нитрат серебра подвергнется гидролизу agno3 + н2о = agoh↓ + hno3 ag^(+) + н2о = agoh↓ + h^(+) (рн ≤ 7) следовательно, мы имеем электролиз с инертным анодом в кислой среде. следовательно, на аноде могут протекать два процесса – окисление воды с выделением кислорода и окисление аниона. однако, поскольку в растворе находятся анионы в которых азот имеет высшую степень окисления, то дальнейшее окисление аниона невозможно. следовательно, в растворе будет протекать окисление воды. анод (+) 2н2о – 4е = о2↑ + 4н^(+) (рн ≤ 7) катодный процесс поскольку серебро ag в ряду напряжений стоит после водорода, то на катоде будут восстанавливаться ионы серебра ag^(+). катод (+) + e = ag тогда суммарный процесс окислительно – восстановительной реакции, протекающей при электролизе раствора нитрата серебра 2н2о – 4е = о2↑ + 4н^(+) | 1 - окисление ag^(+) + e = ag | 4 - восстановление 4agno3 + 2h2o = 4ag + о2↑ + 4hno3

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0, 5 м/с2, увеличит свою скорость с 15 до 25 м/с?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

ogofman
Olesyamilenina8
a-zotova
Gennadevna_Baidalina131
Маргарита794
mel9152480522
Абумислимовна_кооператив585
Rik200081490
Ионов202
dsnewline
srgymakarov
forosrozhkov
valueva260860
Троцкая-Ивановна
mihailpolehin8