YelenaZOLTANOVICh105
?>

1.що відбувається з висотою тону звукової хвилі із зменшенням амплітуди коливань? а)не змінюється б)зростає в)зменшується г)немаю правильної відповіді 2.звукова хвиля поширюється в повітрі від джерела коливань.як зміниться частота коливань джерела, якщо довжина хвилі зменшилась у двічі? а)не зміниться б)зросте в корінь з двох разів в) зменшиться в корінь з двох разів г)зросте удвічі д)зменшиться удвічі

Физика

Ответы

modno-trikotazh

17:40

Объяснение:

Мальчик расстояние АВ за 10 минут, значит, если он будет двигаться равномерно, участок CD он также пройдет за 10 минут (т.к. AB=CD). Но по навигатору, на путь BCD мальчику потребуется 45 минут, несложно понять, что для пути ВС навигатор покажет время 30 минут (так как на вдвое больший путь АD навигатор показал время 60 минут). Значит для пути CD навигатор покажет 45-30=15 минут, а фактически мальчик пройдет это расстояние за 10 минут. Значит общее время для прохождения пути BCD будет в 1,5 раза меньше, чем показал навигатор и составит 45/1,5=30 минут, мальчик прибудет в точку D в 17:40.

tushina2020

Объяснение:

Дано:

t_0=0^{\circ}C

m_2=5 кг

t_1=20^{\circ}C

t_2=8^{\circ}C

c=4200 Дж\(кг*°С)

\lambda=330000 Дж/кг

m_1-?

1) Если все количество теплоты, выделившееся при охлаждении воды идет только на плавление льда:  Q_1=Q_2

Количество теплоты, выделившееся при охлаждении воды: Q_1=cm_2(t_1-t_2)

Количество теплоты, необходимое для плавления льда:  Q_2=\lambda m_1

cm_2(t_1-t_2)=\lambda m_1

m_1=\frac{cm_2(t_1-t_2)}{\lambda}=\frac{4200\cdot 5\cdot (20-8)}{330000}\approx 0,764(кг)=764(г)

2) Если количество теплоты, выделившееся при охлаждении воды идет на плавление льда и нагревание полученной воды до температуры t_2:

Q_1=Q_2+Q_3

Количество теплоты, выделившееся при охлаждении воды: Q_1=cm_2(t_1-t_2)

Количество теплоты, необходимое для плавления льда:  Q_2=\lambda m_1

Количество теплоты, необходимое для нагревания воды:  Q_3=c m_1(t_2-t_0)

cm_2(t_1-t_2)=\lambda m_1+cm_1(t_2-t_0) \\ \\cm_2(t_1-t_2)=(\lambda+c(t_2-t_0))m_1

m_1=\frac{cm_2(t_1-t_2)}{\lambda+c(t_2-t_0)}=\frac{4200\cdot 5\cdot (20-8)}{330000+4200\cdot(8-0)}\approx 0,693(кг)=693(г)

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

1.що відбувається з висотою тону звукової хвилі із зменшенням амплітуди коливань? а)не змінюється б)зростає в)зменшується г)немаю правильної відповіді 2.звукова хвиля поширюється в повітрі від джерела коливань.як зміниться частота коливань джерела, якщо довжина хвилі зменшилась у двічі? а)не зміниться б)зросте в корінь з двох разів в) зменшиться в корінь з двох разів г)зросте удвічі д)зменшиться удвічі
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

dilanarthur27
ak74-81
skononova01
gavrilasmax05
николаевич-Елена988
Serezhkin
Ерцкин_Овечкина391
ritckshulga20112
parolmm
dkvsadovoe
kolgatin69
maksim1lssah575
ustinovda14
sokolskiy458
kovalenko262