armsam76
?>

Распространение радиоволн и звуков на земле и

Физика

Ответы

oskina3

в атмосфере земли свободно распространяются и звуковые, и электромагнитные волны (короткие волны отражаются от ионосферы).

луна лишена атмосферы, поэтому там могут распростр. только эл-маг. волны.

звуковые волны там могут распространяться только внутри луны.

iracaenko153

Послідовне і паралельне з'єднання в електротехніці — два основних (є ще інші, які походять з них з'єднання елементів електричного кола. За послідовного з'єднання, всі елементи пов'язані один з одним так, що ділянка кола не має жодного вузла. У разі паралельного з'єднання, всі вхідні в коло елементи, об'єднані двома вузлами і не мають зв'язків з іншими вузлами.

Елементи (складники) електричного кола або електронної схеми, може бути з'єднано послідовно, паралельно або послідовно-паралельно. Елементи сполучені послідовно, з'єднуються вздовж одного провідного шляху, тому один і той же струм тече крізь всі складники, натомість відбувається спад напруги на кожному з опорів. У послідовному колі, сума напруг, які приходяться на кожен окремий елемент (опір), дорівнює напрузі джерела. Елементи, з'єднані паралельно, з'єднуються декількома шляхами, так що струм може розділитися; натомість на кожен складник подається однакова напруга.Схема, що утворена винятково з послідовно з'єднаних складників, називається послідовною схемою; подібним чином, та, яка з'єднана повністю паралельно, називається паралельною схемою (колом).

В послідовному колі струм, який протікає крізь кожен зі складників, однаковий, а напруга кола, є сумою окремих спадів напруги на кожному елементі. У паралельному колі напруга на кожному зі складників однакова, а загальний струм являє собою суму струмів котрі протікають крізь кожен елемент.

думаю

egoryandiana3727283
Пусть в начальный момент времени машина находится на расстоянии L от наблюдателя. В этот же момент раздался первый сигнал сирены, который достигнет наблюдателя через время
t1 = L/C, (1)
где С — скорость звука. За время Т (промежуток между сигналами) машина проедет расстояние
x = vT, (2)
где v — скорость автомобиля. Второй сигнал дойдет до наблюдателя с момента, когда раздался первый, за время
t2 = (L − x)/C + T. (3)
Т прибавляется потому, что мы на начальный момент времени принимаем момент первого сигнала. По условию задачи человек услышал сигналы с интервалом Δt, значит
Δt = T − x/C. (4) Решая уравнения (2) и (4) совместно,
определяем искомую скорость: v = C (T − Δt) / T = 33 м/с.
ответ:со скоростью 33 м/c мчится эта машина

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Распространение радиоволн и звуков на земле и
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*