nataliaprintroll
?>

Сани тянут на пути 100м с силой 80 н за верёвку, составляющую угол 30градусов с горизонтом. какая работа совершается над санями?

Физика

Ответы

Irina_Chernyaev532

a=f*s*cos30=80*100*sqrt3/2= 1730 дж

AverinAA6077

Коливання тіла під дією сил пружності. Рівняння коливального руху тіла під дією сили пружності F може бути отримано з урахуванням другого закону Ньютона

(F = mа)

і закону Гука

(Fпр = -kx), де

m – маса кульки;

а – прискорення, що здобувається кулькою під дією сили пружності;

k – коефіцієнт жорсткості пружини;

х – зміщення тіла від положення рівноваги (обидва рівняння записані в проекції на горизонтальну вісь Ох).

Це диференціальне рівняння руху тіла, що коливається під дією сили пружності: друга похідна координати за часом (прискорення тіла) прямо пропорційна його координаті, взятої з протилежним знаком.

Коливання математичного маятника

Для отримання рівняння коливання математичного маятника необхідно розкласти силу тяжіння FT = mg на нормальну Fn (спрямовану уздовж нитки) і тангенціальну Fτ (дотичну до траєкторії руху кульки – окружності) складові. Нормальна складова сила тяжіння Fn і сила пружності нитки Fпр в сумі повідомляють маятнику доцентрове прискорення, яке не впливає на величину швидкості, а лише міняє її напрямок, а тангенціальна складова Fτ є тією силою, яка повертає кульку в положення рівноваги і змушує її робити коливальні рухи. Використовуючи, як і в попередньому випадку, закон Ньютона для тангенціального прискорення maτ = Fτ і враховуючи, що Fτ = -mg sinα, отримаємо:

aτ = -g sinα,

Знак мінус з’явився тому, що сила і кут відхилення від положення рівноваги α мають протилежні знаки. Для малих кутів відхилення sin α ≈ α.

Объяснение:

Исмагилова_Саният

Дано:

Температура точки росы = 12 градусов;

Давление при 20 градусов = 2 , 33 к Па ;

Давление при 12 градусов = 1 , 40 к Па;

Найти относительную влажность воздуха при t = 20 градусов;

Относительная влажность воздуха при 20 градусов равна парциальное давление / давление насыщенного пара * 100 процентов. То есть получаем:

фи = 1 , 40 к Па / 2 , 33 к Па * 100 процентов = 1 , 40 / 2 , 33 * 100 процентов = 0 , 6 * 100 процентов = 60 процентов ;

ответ: Относительная влажность воздуха при температуре 20 градусов равна 60 процентов.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Сани тянут на пути 100м с силой 80 н за верёвку, составляющую угол 30градусов с горизонтом. какая работа совершается над санями?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

kononova_Pavel689
irina-mic
sokolowskayaa
vodolaz8384
Albina
vladimirdoguzov
Larisa Bulgakova
ekaterinkat
lawyer-2019
zaravshan20134
Kolokolnikova DANIIL179
serge-lysoff
Елена Ирина
devochkadafka624
самир1078