Mamikin
?>

1какую силу нужно приложить для подъёма под водой камня массой 20кг, объём которого равен 0, 008м куб (метрах кубических)? плотностьводы составляет 1000кг/м кубич (считать g=9, 8 н/кг)

Физика

Ответы

proh-dorohova5244

сила будет равна весу камня в воде.

р(камня в воде)=f(тяж)-fa=m(камня)g-p(воды)v(камня)g=20кг х 9,8н/кг -1000кг/м3 х 0,008м3 х 9,8н/кг =196н-78,4н= 117,6н

vis-lyubov8832

Бульбашка — невеликий об'єм газу в рідині або твердому тілі. Бульбашки в рідинах виникають при кипінні, при хімічних реакціях, наприклад при реакції соди з оцтом, при турбулентній течії рідини, при кавітації. Бульбашки існують також в твердих тілах, наприклад, у склі.

Бульбашки здебільшого мають сферичну форму, яка пояснюється прагненням речовини до зменшення поверхневої енергії.

На бульбашку газу в рідині в умовах земного тяжіння діє Архімедова сила, виштовхуючи бульбашку до поверхні. Підіймаючись у вищі шари рідини бульбашка збільшується, оскільки потрапляє в області із меншим тиском, а умовою існування бульбашки є термодинамічна рівновага між газом у ній та рідиною, що означає рівність тисків у газі й рідині з поправкою на тиск пари над кривою поверхнею:

{\displaystyle p={\frac {2\gamma }{r}}+p_{0}}{\displaystyle p={\frac {2\gamma }{r}}+p_{0}},

де p — тиск у бульбашці, {\displaystyle \gamma }{\displaystyle \gamma } — коефіцієнт поверхневого натягу, r — радіус бульбашки, {\displaystyle p_{0}}{\displaystyle p_{0}} — тиск у рідині.

Бульбашка може зберігатися певний час на поверхні рідини, перш ніж луснути.

Vkois56

Ось направляешь, куда тебе удобно (чаще всего по направлению ускорения), причём, необходимо затем ПРАВИЛЬНО спроецировать вектора на ось (например, если направил ось ПРОТИВ вектора ускорения, то ).

Если тело движется равномерно, то , соответственно ВЕКТОРНАЯ сумма всех сил равна нулю. Тем не менее, нам ничто не мешает ввести систему координат и проецировать вектора сил на соответствующие им оси.

Стоит отметить, что может случится так, что по одной из осей системы координат ускорение будет равно нулю, а по другой не будет (напр. для вектора ускорения свободного падения , если мы введём декартову систему координат, проекция на ось будет нулевая потому что вектор ускорения будет перпендикулярен этой оси и, соотв-но, проекция будет вырождена в точку (нулевая длина), а по оси (чаще всего ось игрек направляют против ускорения свободного падения (оно вертикально вниз, а ось вертикально вверх))).

Также имеет место случай разного написания проекций одной силы по осям. Чаще всего, например, для силы трения, действующей на брусок на наклонной поверхности.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

1какую силу нужно приложить для подъёма под водой камня массой 20кг, объём которого равен 0, 008м куб (метрах кубических)? плотностьводы составляет 1000кг/м кубич (считать g=9, 8 н/кг)
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

forosrozhkov
boyarinovigor
abramovae
dimkimka386
Давид-Александр
manager-3
ledlenta751
fomindmity1
alzheleshikov
ekaterinava90
nash-crimea2019
Давид-Александр
Yeliseeva Verevkin864
reinish23
marinazubcko16729