Mikhailovich_Viktoriya
?>

Скакой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его в состоянии движения была вдвое больше его массы покоя?

Физика

Ответы

inessa12006
Брр, вроде ж просто решается. есть формула для определения релятивистской массы электрона по сто. есть значение его массы в состоянии покоя -это константа. берёшь эту массу, умножаешь на два и подставляешь в формулу зависимости массы от скорости. решаешь уравнение. и вот он, ответ.
yana2211

Відповідь:На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов'язана з навколишнім світом. Але з тих пір як з'явилося високоіндустріальне суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко підсилилося, розширився обсяг цього втручання, й зараз загрожує стати глобальною небезпекою для людства. Витрата не відновлювальних видів сировини підвищується, усе більше орних земель вибуває з економіки, так як на них будуються міста й заводи. Людині доводиться усе більше втручатися в господарство біосфери - тієї частини нашої планети, у якій існує життя. Біосфера Землі в цей час піддається наростаючому антропогенному впливу. При цьому можна виділити декілька найбільш істотних процесів, кожний з яких не поліпшує екологічну ситуацію на планеті. Найбільш масштабним і значним є хімічне забруднення середовища невластивими їй речовинами хімічної природи. Серед них - газоподібні й аерозольні забруднювачі промислово-побутового походження. Прогресує й нагромадження вуглекислого газу в атмосфері. Подальший розвиток цього процесу буде підсилювати небажану тенденцію убік підвищення середньорічної температури на планеті. Викликає тривогу в екологів і триваюче забруднення Світового океану нафтою й нафтопродуктами, що досягло уже 1/5 площі його загальної поверхні. Нафтове забруднення таких розмірів може викликати істотні порушення газо- і водообміну між гідросферою й атмосферою. Не викликає сумнівів і значення хімічного забруднення ґрунту пестицидами і його підвищена кислотність, що веде до розпаду екосистеми. У цілому , всі розглянуті фактори, яким можна приписати забруднюючий ефект, впливають на процеси, що відбуваються в біосфері.

Пояснення:

olqa27

Объяснение:

Определить КПД атомной электростанции, мощность которой 6 МВт, если в течение суток в реакторе используется 35 г Урана-235?

При делении одного ядра урана выделяется энергия 200 МэВ.

(1 эВ = 1,6·10⁻¹⁹ Дж).

Дано:

N = 6 МВт = 6·10⁶ Вт

t = 1 сутки = 86 400 c

m = 37 г

M = 235 г/моль - молярная масса урана-235

q₁ = 200 МэВ = 200·10⁶ эВ

e = 1,6·10⁻¹⁹ Кл

Nₐ = 6,02·10²³  моль⁻¹

КПД - ?

1)

Найдем количество радиоактивного вещества:

ν = m / M = 35 / 235 ≈ 0,15 моль

2)

Находим число распавшихся атомов:

N = ν·Nₐ = 0,15·6,02·10²³ ≈ 9·10²²

3)

Находим выделившуюся энергию:

Q = N·q₁·e = 9·10²²·200·10⁶·1,6·10⁻¹⁹ ≈ 2,9·10¹² Дж    (1)

4)

Полезная энергия:

Q₁ = N·t = 6·10⁶·86 400 ≈ 0,5·10¹² Дж  (2)

5)

КПД = Q₁·100% / Q = 0,5·10¹² · 100% / (2,9·10¹²) =

= 50 / 2,9 ≈ 17 %

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Скакой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его в состоянии движения была вдвое больше его массы покоя?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

VladimirBorisovich
taa19707470
Shumnova42
Коробкова1437
shelep19789
gabbro19975650
ann-perminova2008
fruktovahere
Evsevia-a
Alisa1639
moto-eskort
denisovatat7
ooozita5
necit12
nofate1016585