yuda12
?>

Определить количество молекул, содержащихся в 1 м кубическом кислорода, водорода, азота и других газов при нормальных условиях.сделать вывод

Физика

Ответы

krisrespect

по закону авогадро, количество газообразного вещества так же можно определить на основании его объёма: n = v / vm, где v — объём газа (при нормальных условиях), vm — молярный объём газа при н. у., равный 22,4 л/моль

 

согласно закону авогадро, 1 моль любого газа при нормальных условиях имеет один и тот же объём vm = 22,413 996(39) л[1

 

таким образом, справедлива формула, объединяющая основные расчёты с количеством вещества:

n=1л/22,4 л/моль=0,04моль 
nikolavlad
Обертальний рух – це рух тіла, при якому точки описують кола, розміщені в паралельних площинах, причому центри  всіх кіл розташовуються на одній прямій, яка зазвичай визначається як вісь обертання.обертальний рух являє траєкторію у вигляді кривої лінії, а швидкість в кожній точці кривої лінії направлена по дотичній.кінематика обертального руху характеризується: – кутовий швидкістю і позначається ю; – кутовим прискоренням і позначається е.кутова швидкість – це швидкість обертального руху, яка визначається відношенням кута повороту радіуса, що з’єднує рух тіло з центром кола, до часу, за який був здійснений поворот. кутова швидкість є векторною величиною, де його кутовий вектор швидкості спрямований в тому ж напрямку, що і поступальний рух правого гвинта (правило буравчика), де відбувається рух по колу.якщо обертальний рух збігається з обертанням рукоятки буравчика, то поступальний рух буравчика буде вказувати на напрямок кутової швидкості і кутового прискорення, тому вони сонаправлени.фізичний зміст кутової швидкості при обертальному русі: кутова швидкість буде рівна куту повороту радіуса за одиницю часу. доцентровийприскорення – це таке прискорення, яке утворюється при русі тіла по колу і направлено до центру по радіусу кола. доцентрове прискорення дорівнює відношенню квадрата швидкості до радіусу кола. фізичний зміст кутового прискорення: при обертальному русі кутове прискорення буде визначатися як зміна кутової швидкості за одиницю часу.одиницею кутового прискорення в міжнародній системі одиниць є рад / с (радіан на секунду). зі зміною кутової швидкості відбувається зміна частоти обертання. частота обертання характеризується відношенням числа обертів на часі.
Grishanin

шланг длинной 1,5 метра нужно перегнуть пополам и опустить в бочку. согласно условию бочка имеет высоту 90 см, а половина шланга 75 см. уровень масла в бочке 70 см. также по условию диаметр бочки 60 см, а расстояние между внешними краями отверстий 52 см. т.е. d-d=8см. таким образом шланг погрузиться в масло на 47 см. согласно правилу соедененных сосудов уровень масла в шланге будет 47 см. т.е. уровень масла в бочке понизиться на 47 см. теперь найдем массу. m=плотность*объем. объем= s*h, где h=47 cм, а с это площадь круга. s=3.14*r2 (в квадрате), где r - половине диаметра бочки.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Определить количество молекул, содержащихся в 1 м кубическом кислорода, водорода, азота и других газов при нормальных условиях.сделать вывод
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

ella-rudenko
Kotvitskii
ВайсманКреденс357
katarinacorvus825
wwladik2606222
aprilsamara2019
plio67380
rn3ay8
siyaniemoskva
alekbur
mb9037479491
Вячеславович-Дмитрий1694
kampina1
donliolik
tnkul