Fedorovich309
?>

Какое количество энергии выделится при отвердевании 100 кг стали при температуре плавления и нормальном давлении?

Физика

Ответы

ars-trushakova

количество энергии q=λm=84000*100=8400000 дж= 8.4 мдж

λ-удельная теплота плавления стали=  84 кдж/кг

korchags19983941

дано                                         решение

m=3.5кг                                     q=q/m          

q=11,9*10^(7)дж                           q=119000000дж: 3,5кг=34000000дж: кг        

q-?

ответ: 34000000дж: кг

anastasiya613
1) взаємодія високоенергетичних частинок з речовиною та характер радіаційних пошкоджень, які вони викликають, залежить від того, чи є частинказарядженою.заряджені частинки,електронитаіони, зокремапротонийальфа-частинки, взаємодіють із речовиною сильно, втрачаючи енергію наіонізаціюречовини впродовж всього пробігу. взаємодія тим сильніша, чим менша енергія зарядженої частинки, тому особливо великі пошкодження виникають на кінці пробігу, утворюючитак званийбреґґівський пік. існуєглибина проникнення, далі за яку частинки не пробігають. крім електромагнітної взаємодії існує також можливість прямого зіткнення частинки з ядрами атомів речовини, але з огляду на малий розмір ядра в порівнянні з розміром атома, такі процеси менш імовірні, й основним механізмом енергетичних втрат є електромагнітний, тобто взаємодія зарядженої частинки із електронами речовини. при прямому зіткненні ядер можуть відбуватисяядерні реакції, що викликаютьтрансмутації, однак здебільшого відбуваєтьсярозсіяннязарядженої частинки на ядрі атома й передача йому частини енергії. передана енергія може бути доволі значною, і тоді виникають каскади зіткнень — ядро атома, з яким відбулося зіткнення, рухається водночас із початковою частинкою, і обидві швидкі частинки можуть породити нові.незаряджені частиники,фотонийнейтрони, взаємодіють із речовиною слабо й проникають на велику глибину. фотони взаємодіють через електромагнітне поле з електронною підсистемою атомів, і ця взаємодія у випадку рентгенівських променів та гамма-квантів незначна. електромагнітна складова взаємодії нейтрона з речовиною невелика, оскільки зумовлена тільки незначним магнітним диполем частинки, тож основним каналом розсіяння нейтронів є прямі зіткнення з ядрами. нейтрони теж можуть викликати трансмутації, або ж вибити ядро атома з його місця, передавши йому значну енергію та іонізуючи його. тому основнірадіаційні пошкодження при опроміненні як високоенергетичними фотонами, так і нейтронами, зумовлені взаємодією з речовиною зарядженого вибитого ядра. незаряджені частинки не мають характерної глибини проникнення, ймовірність виникненнярадіаціного пошкодження спадає в глибину речовини експоненційно.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Какое количество энергии выделится при отвердевании 100 кг стали при температуре плавления и нормальном давлении?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

olga-bardeeva
ВасильевнаСергей
tarigor
balabina-Olesya
qelmar461
zatoichi69
gardenkafe
mvinogradov6
office426
npprang21
svetlana-sharapova-762621
Шабунина-Евгения1883
iplizogub74
bike-garage8
mzubenko6