Anastasiya1537
?>

Смешали воду объемом 0, 4 м при температуре 20с и воду объемом 0.1м при температуре 70с.какова температура смеси при тепловом равновесии?

Физика

Ответы

annakuzina2023

4*20+1*70/5=30 градусов 

Тресков946

Объяснение:

8 сынып Физика пәнінен әкімшілік бақылау тесті

* Обязательно

Аты-жөніңізді жазыңыз *

Сыныбыңызды көрсетіңіз *

1.Жылулық құбылыстарды қарастыратын физиканың бөлімдері? *

А) оптика, тұрақты электр тогы

Б) молекулалық физика, термодинамика

В) молекулалық физика

Г) механика, атомдық физика

Д) термодинамика

2.Жылулық процестердің жүруі немен байланысты? *

А) жылдамдықтан

Б) температураның өзгеруінен

В) жылу мөлшерінен

Г) қайнаудан

Д) массадан

3. Бір зат молекулаларының басқа бір зат молекулаларының аралығына ену құбылысы? *

А ) инерция

Б) қозғалыс

В) энергия

Г) диффузия

Д) магнетизм

4.Дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама? *

А) броундық қозғалыс

Б) термодинамика

В) кельвин

Г) градус

Д) температура

5. Дененің температурасын өлшеуге арналған құрал? *

А) термометр

Б) психрометр

В) ариометр

Г) амперметр

Д) динамометр

6. Табиғаттағы ең төменгі шектік температура? *

А) 00С

Б) -2730С

В) 1000С

Г) -273,150С

Д) 2700С

7, Цельсий шкаласы бойынша алынған температура t0(С) мен Кельвин шкаласы бойынша алынған термодинамикалық тепературанығ Т (К) арасындағы байланыс? *

А) Т=(t -273)К

Б) Т=(t +273)К

В) Т=(273+ t)К

Г) Т=(t +285)К

Д) Т=(t -273)К

8. Дененің ішкі энергиясының өзгерту тәсілдері? *

А) механикалық жұмыс істеу

Б) қоршаған денелермен жылу алмасу

В) механикалық қозғалыс

Г) конвекция, сәуле шығару

Д) механикалық жұмыс істеу, қоршаған денелермен жылу алмасу

9.Жылу берілудің түрлері? *

А) жылу өткізгіштік, сәле шығару

Б) жылу өткізгіштік

В) конвекция

Г) жылу өткізгіштік, сәле шығару, конвекция

Д) сәуле шығару

10.Жылу мөлшерінің өлшем бірлігі? *

А) Дж

Б) Вт

В) к Дж

Г) кВт

Д) МДж

11. Денені қыздыру үшін қажет жылу мөлшерінің формуласы? *

А) Q = mc(t2-t1)

Б) Q = mq

В) Q = mc(t1+t2)

Г) Q = mc(t+t1)

Д) Q = m/q

12 Меншікті жылусыйымдылығының өлшем бірлігі? *

А) Дж/кг

Б) Дж/кг 0С

В) Дж/0С

Г) кг0С/Дж

Д) к Дж/кг0С

13. Кесеге ыстық шай құйылған. Шай мен кесе қабырғасының арасындағы жылу берілу қалай іске асырылады? *

жылуөткізгіштік

Б) сәуле шығару

В) конвекция

Г) жылу берілу

Д) жұмыс атқару

14. Массасы 100 г болат бұрғы жұмыс кезінде 150С –тан 115 0С-ұа дейін қызған. Бұрғыны қыздыру үшін двигательдің жұмсаған энергиясы? Болаттың меншікті жылу сыйымдылығы 500 Дж/кг0С. *

А) 500Дж

Б) 5 Дж

В) 5кДж

Г) 5000кДж

Д) 50 Дж

15. Массасы 0,35 т кірпіштен қаланған пеш суи келе температурасын 500С –қа өзгерткенде қанша жылу мөлшері береді? Кірпіштің меншікті жылу сыйымдылығы 880 Дж/кг0С. *

А) 15400 кДж

Б) 15400Дж

В) 15000Дж

Г) 15800Дж

Д) 15600Дж

16. Массасы 200 г керосин толық жанғанда қанша энергия бөлініп шығады? Керосиннің жану жылуы 46·106 Дж/кг. *

А) 9·106Дж

Б) 9,8106Дж

В) 9,2·106Дж

Г) 9,1·106Дж

Д) 9,3·106Дж

17. 200С температурада алынған, массасы 0,5 кг мыс білеуін балқыту үшін қанша энергия қажет? Мыстың меншікті жылу сыйымдылығы 380 Дж/кг0С; балқу температурасы 10830С, балқу жылуы 21·104 Дж/кг *

А) 1250кДж

Б) 0,125 кДж

В) 12500 кДж

Г) 125кДж

Д) 0,0125 кДж

Балқу температурасында алынған массасы 10 г нафталиннен жасалған денені балқыту үшін қандай жылу мөлшері қажет? Нафталиннің балқу жылуы 15·106 Дж/кг *

А) 1500Дж

Б) 15000Дж

В) 150Дж

Г) 15Дж

Д) 1,5Дж

19. Су, мұз немесе су буының массалары бірдей болса, олрдың қайсысының ішкі энергиясы ең көп болады? *

А) судың ішкі энергиясы ең көп

Б) үшеуінің де ішкі энергиясы бірдей

В) будың ішкі энергиясы ең көп

Г) мұздың ішкі энергиясы ең көп

Д) бу мен мұздың ішкі энергиясы ең көп

20. Отын жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшерінің формуласы?. *

А) Q=mL

Б) Q=mc(t1-t2)

В) Q=mλ

Г) Q=mq

Д) Q=mc(t2-t1)

Вариант 6

Васильевий

1) Колебательный контур — электрическая цепь, содержащая катушку индуктивности, конденсатор и источник электрической энергии. При последовательном соединении элементов цепи колебательный контур называется последовательным, при параллельном — параллельным

2) Дано: q=3⋅10–7⋅cos(800πt), L=2 Гн, C−? Решение задачи: Уравнение колебаний заряда конденсатора при колебаниях в контуре в общем виде имеют следующий вид:

Здесь qm – максимальное (амплитудное) значение заряда конденсатора, ω – циклическая частота колебаний. Сравнивая уравнение (1) с данным в условии уравнением получим, что циклическая частота колебаний ω равна 800π рад/с. Также циклическую частоту колебаний в контуре ω можно найти по формуле: ω=1LC−−−−√ В этой формуле L – индуктивность катушки, C – емкость конденсатора. Возведем в квадрат обе части этого равенства, тогда: ω2=1LC Откуда искомая электроемкость конденсатора C равна: C=1ω2L Задача решена в общем виде, посчитаем численный ответ: C=1(800π)2⋅2=7,92⋅10–8Ф=79,2нФ ответ: 79,2 нФ. Если Вы не поняли решение и у Вас есть какой-то вопрос или Вы нашли ошибку, то смело оставляйте ниже комментарий.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Смешали воду объемом 0, 4 м при температуре 20с и воду объемом 0.1м при температуре 70с.какова температура смеси при тепловом равновесии?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

azelenkov
Штакина1568
venera2611
Alesander-Isaev684
missbuhgalter2013
museumuzl
panstel
lbeglarova6
echervyakov
rmitin
Vasilevich Fokin
rnimsk149
gardenkafe
ВасильевнаСергей
gulnaradjhumabaeva123