uchpapt
?>

Надо полное решение . 1. тело массой 100кг двигавшееся 6м/с, тормозится до остановки в течении 4 секунд, определить силу натяжения каната к которому прикреплено это тело. 2. тело массой 0, 6 м/с падает вертикально вниз сускорением 9, 4 м/м2. чему равна сила сопротивления воздуха? .

Физика

Ответы

juliapierrat

1.m=100t=4v=6 м/cf-?   a=v/t=6/4=1,5f=ma =100*1.5=150 н2.g=9.8 м/с2  9.4 м/м2f-?   ускорение силы сопротивления 9.8-9.4=0.4 сила cопротивления равна f=m*a=0.6 кг* 0.4 =0,24 н

len22

у вакуумі електромагнітна хвиля розповсюджується із швидкістю, яка називається швидкістю світла. швидкість світла є фізичною константою, яка позначається латинською літерою c. згідно із основним постулатом теорії відносності швидкість світла є максимально можливою швидкістю передачі інформації чи руху тіла. ця швидкість становить 299 792 458 м/с.

електромагнітна хвиля характеризується частотою. розрізняють лінійну частоту ν й циклічну частоту ω = 2πν. в залежності від частоти електромагнітні хвилі належать до одного із спектральних діапазонів.

іншою характеристикою електромагнітної хвилі є хвильовий вектор.хвильовий вектор визначає напрямок розповсюдження електромагнітної хвилі, а також її довжину. абсолютне значення хвильового вектора називають хвильовим числом.

sve707ta

1)моме́нт іне́рції — скалярна величина, що є мірою інертності для обертального руху аналогічно до маси для поступального.

одиниці вимірювання: кг/м²

2) установка дозволяє визначити момент інерції тіла динамічним методом.

установка складається з масивного валу з шківом закріпленого на осі вузла підшипників. на шківу закріплена нитка з набірним вантажем. на іншому кінці осі вузла розташований диск, який призначений для фіксації обертальної системи електромагнітним гальмом. вузол підшипників і електромагнітне гальмо закріплені га кронштейні, який встановлений на верхньому кінці стійки з міліметровою шкалою. стійка закріплена на основі. також на основі встановлений фотодатчик. крім того на стійці розміщуються два візира, які можуть переміщатися по всій довжині стінки.

4) теорема: момент інерції тіла відносно довільної осі дорівнює сумі моменту інерції цього тіла відносно осі, що проходить через центр маси тіла паралельно до осі, що розглядається і добутку маси тіла m на квадрат відстані d між осями.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Надо полное решение . 1. тело массой 100кг двигавшееся 6м/с, тормозится до остановки в течении 4 секунд, определить силу натяжения каната к которому прикреплено это тело. 2. тело массой 0, 6 м/с падает вертикально вниз сускорением 9, 4 м/м2. чему равна сила сопротивления воздуха? .
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Merkuloff78
Бондарен1076
Paikina Natalya30
domtorgvl20082841
shneider1969
pannotolstova488
gavrilasmax05
Динков
m-illarionov
alekseysokolov29816
ignashkinamasha
f-d-a-14
gladkihvv
Burov1446
svetavancevich