skzzkt
?>

Мяч брошен под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 10м/с. на какую максимальную высоту поднимется мяч?

Физика

Ответы

Sergei-Gradus199

вертикальная скорость мяча  vв = v * sin 30° = 10 * 0,5 = 5 м/с.

максимальная высота мяча      н = vв² / (2 * g) = 5² / 19,6 ≈ 1,275 м.

albina6580

Атом складається з компактного і потужного позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених легких електронів навколо нього.

Ернест Резерфорд - унікальний учений в тому плані, що свої головні відкриття він зробив вже після отримання Нобелівської премії. У 1911 році йому вдалося експеримент, який не тільки дозволив вченим заглянути вглиб атома і отримати уявлення про його будову, а й став зразком витонченості і глибини задуму

(ЕТО К ПЕРВОМУ!)

Сукупність атомів елемента з однаковою масою називається нуклідом, а ізотопами називаються атоми одного елемента з різними масами. Атоми даного хімічного елемента відрізняються від атомів інших елементів величиною заряду ядра,

(ЕТО К ВТОРОМУ)

kiparistop

Объяснение:

m1 = 500 г = 0.5 кг

m2 (воды) = pV = 0,004 * 1000 = 4 кг

t1 = 30 C

t2 = 0 C

L = 330000 Дж/кг

c = 4200 Дж/кг * К

t3 - ?

Q = Lm

Q = cm(t2-t1)

Q = 33 * 10^4 * 0.5 = 165 000 Дж = 165 кДж.

Для того, чтобы определить изменение температуры, необходимо знать, сколько теплоты отдает вода при охлаждении на 1 С:

Q = cmdT

Q = 4200 * 4 * 1 = 16800 Дж.

Теперь найдем изменение температуры при таянии льда:

165 000/16800 = 9.8 С

Найдем изменение температуры:

30 - 9.8 = 20.2 С

Теперь мы имеем воду при температуре 20.2 С массой 4 кг и воду при температуре 0 С массой 0.5 кг. Ну и теперь, зная отношение масс ( 8:1) можем найти температуру смеси:

T = 20.2 * 8/9 = 18 C.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Мяч брошен под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 10м/с. на какую максимальную высоту поднимется мяч?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

kit036
mail2017
m79857860146895
marinarodina90
ruslanriad10
BekturMagometovich189
Igor1406
st7307
Владислав-Александр32
Энверович
puchkovajulia
nekataniyoleg
Andrei
steff77
brakebox