MikhailovichVitalevich1393
?>

Тема: импульс тела два шара массами 0.2кг и 0.6 кг движутся навстречу друг другу с одинаковой скоростью - 2 м/c. определите скорость шаров после взаимодействия

Физика

Ответы

kassel1b

т.к взаимодействие ,то закон сохранения импульса относительно выбранной оси будет иметь вид:

m1*v1-m2*v2=v*(m1+m2),где v-скорость шаров после взаимодействия;

v=m1*v1-m2*v2/m1+m2.

подставляем значения: v=0.2*2-0.6*2/0.2+0.6=1м/с

Милита1065

Объяснение:Відомі фізики світу

Ернест Резерфорд

(1871 - 1937)

Ернест Резерфорд вважається видатним фізиком-експериментатором ХХ століття. Він поклав початок дослідженням у області ядерної фізики, адже відкриття Резерфордом атомних ядер являється основою всіх сучасних теорій будови атома. Його дослідження знайшли свій вихід у атомній зброї, атомній енергетиці та медицині. Його праці відомі на весь світ.

Альберт Ейнштейн

(1879-1955)

Видатний вчений-теоретик. Дослідив і вивів ряд основоположних фізичних законів. Склав і теоретично обґрунтував ряд законів що були покладені в основу квантової теорії і теорії броунівського руху. Заснував теорію відносності, у її основі лежать нові закони рухі, що відрізняються від класичних законів механіки. Вивів формулу взаємозв’язку маси і енергії ( E=mc 2 ) .

Фермі Енріко

(1901-1954)

Зробив важливі відкриття у фізиці та хімії. Вперше на практиці здійснив ланцюгову ядерну реакцію. За його безпосередньої участі створений перший атомний реактор. Працював у галузі експериментальної та теоретичної нейтронної фізики.

Петро Леонідович Капіца

(1894 –1984 )

Видатний радянський вчений-фізик та громадський діяч. Відомий своїми дослідженнями у галузі атомного ядра та фізики низьких температур. Нобелівська премія 1978 року за фундаментальні винаходи та відкриття у області фізики низьких температур.

Лев Давидович Ландау

(1908 – 1968 )

Видатний радянський вчений. Працював над релятивістською квантовою механікою, вважався авторитетом у даній області фізики. Роботи вченого охоплюють майже всі сторони теоретичної фізики. Нобелівська премія 1962 року за основоположну теорію конденсування матерії, особливо рідкого гелію

Rubber-soul

Галілео Галілей

A portrait of Galileo Galilei (1564 – 1642) painted by Justus Sustermans in 1636

8 січня 2017 р. виповнилося 375 років з дня смерті геніального італійського вченого Галілео Галілея (15.02. 1564 – 8.01.1642), одного із засновників класичної фізики і дослідного природознавства взагалі.

Коваль Іван: видатний конструктор двигунів

Фото. Коваль Іван Андрійович

2014 рік став ювілейним для трьох славнозвісних творців двигунів різного призначення, доля яких пов'язана з Україною.

Головний конструктор міжпланетних станцій Г.М. Бабакін. До 100-річчя з дня народження

Фото. Бабакін Георгій Миколайович

13 листопада 2014 р. виповнилось 100 років з дня народження головного конструктора космічної техніки Георгія Миколайовича Бабакіна – члена-кореспондента АН СРСР, доктора технічних наук, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської премії.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Тема: импульс тела два шара массами 0.2кг и 0.6 кг движутся навстречу друг другу с одинаковой скоростью - 2 м/c. определите скорость шаров после взаимодействия
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*