malgoblin2663
?>

Какое количество теплоты потребуется для плавления свинца массой 200 г взятого при температуре 17 с

Физика

Ответы

ibird777

температура плавления свинца тпл=327 грс,значит, прежде чем свинец начнет плавиться, его надо нагреть до температуры плавления.

q=q1+q2;

q1=c*m*(t-t); q2=l*m,где l(лямбда)-удельная теплота плавления;

q=c*m*(t-t)+l*m=m(c*(t-t)+l);

q=0.2*(130*(327-17)+25000)=13060дж

bulin2001
При равноускоренном движении путь s=v0*t+a*t²/2. подставляя сюда t=10 c и s=50 м, получаем уравнение 10*v0+50*a=50. скорость тележки v=v0+a*t. подставляя v=6 м/с и t=10 c, получаем уравнение 6=v0+10*a. получена система: 10*v0+50*a=50 v0+10*a=6 умножая второе уравнение на 5, получаем систему: 10*v0+50*a=50 5*v0+50*a=30 вычитая из первого уравнения второе, приходим к уравнению 5*v0=20, откуда v0=4 м/с. подставляя это значение в первое уравнение, находим 50*a=10, откуда а=0,2 м/с². ответ: v0=4 м/с, a=0,2 м/с².
Мелконян1137

дифу́зія  — процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини поміж молекул або атомів іншої, що зазвичай приводить до вирівнювання їх концентрацій у всьому займаному об'ємі.

у деяких ситуаціях одна з речовин уже має вирівняну концентрацію, і говорять про дифузію одної речовини в іншій. при цьому зазвичай перенесення речовини відбувається з області з високою концентрацією в область з низькою концентрацією (вздовж вектора градієнта концентрації).

прикладом дифузії може служити перемішування газів (наприклад, поширення запахів) або рідин (якщо у воду капнути чорнила, то рідина через деякий час стане рівномірно пофарбованою). інший приклад пов'язаний з твердим тілом: атоми дотичних металів перемішуються на кордоні дотику. важливу роль дифузія частинок грає у фізиці плазми.

зазвичай під дифузією розуміють процеси, що переносом речовини, однак іноді дифузійними називають також інші процеси перенесення: теплопровідність, в'язке тертя тощо.

швидкість протікання дифузії залежить від багатьох факторів. так, у разі металевого стрижня дифузія тепла проходить дуже швидко. якщо ж стрижень виготовлений з синтетичного матеріалу, дифузія тепла протікає повільно. дифузія молекул в загальному випадку протікає ще повільніше. наприклад, якщо шматочок цукру опустити на дно склянки з водою, і воду не перемішувати, то пройде кілька тижнів, перш ніж розчин стане однорідним. ще повільніше відбувається дифузія однієї твердої речовини в іншу. наприклад, якщо мідь покрити золотом, то буде відбуватися дифузія золота в мідь, але при нормальних умовах (кімнатна температура і атмосферний тиск) золотовмісний шар досягне товщини в кілька мікронів тільки через кілька тисяч років. інший приклад: на золотий злиток був покладений злиток свинцю, і під вантажем за п'ять років свинцевий злиток проник в золотий злиток на сантиметр.

кількісно опис процесів дифузії було дано німецьким фізіологом адольфом фіком в 1855  р.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Какое количество теплоты потребуется для плавления свинца массой 200 г взятого при температуре 17 с
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Можарова14
igevskoemuseumkec
info6
vasilyevjob6
Allahverdi_Мария475
Dmitrievna405
lanac3po
kashihina
anazarov80
Рудаков Бахтовар
BorgovichOA
innaglobal21
Прошкин_Николай368
alislisa191
Nekrasova