Тресков946
?>

Найдите плотность азота при нормальном атмосферном давлении и температуре 127°с.

Физика

Ответы

sergeev-alp5

t=t+273=127+273=400k

pv=r*t*m/m

p=r*t*m/m*v

p=r*t*ро(p с хвостиком)/m

ро(p с хвостиком)=p*m/r*t=28*10^(-3)*10^5/8.31*40=28*10^2/3324=0.84 (кг/м^3)

maxborod

Жылдамдық, механикада – нүкте қозғалысының негізгі кинематикалық сипаттамаларының бірі:  = =dr/dt (мұндағы r – нүктенің радиус векторы, t – уақыт) теңдігімен анықталатын векторлық шама; физикалық шама өзгерісінін осы өзгеріс өткен уақыт аралығына қатынасымен анықталатын, осы айнымалы шаманың уақыт бойынша өзгеруінің лездігі.

Бірқалыпты қозғалған нүктенің жылдамдығы (), сан жағынан, нүктенің жүрген жолының (s) сол жолды жүруге кеткен уақыт аралығына (t) қатысына тең:  = s/t, жалпы жағдайда: =ds/dt. Ж. векторы нүкте траекториясына жанама бойымен бағытталады. Егер нүкте қозғалысы x, y, z декарттық координаттарға байланысты тәуелділікті өрнектейтін теңдеулермен берілсе, онда: , мұндағы x= dx/dt, y= dy/dt, z= dz/dt, ал Ж. векторының координат осьтерімен жасайтын бұрыштарының косинустары сәйкес түрде мынаған тең: x/, y/, z/. Жылдамдықтың өлшемділігі: LT–1. Жылдамдықты, әдетте, м/с-пен (бірліктердің халықаралық жүйесінде), кейде км/сағ-пен өлшейді.

daarisgoy

Испарение — эндотермический процесс, при котором поглощается теплота испарения

Процесс испарения зависит от интенсивности теплового движения молекул: чем быстрее движутся молекулы, тем быстрее происходит испарение. Кроме того, на испарение влияет скорость внешней диффузии, а также свойства самого вещества: к примеру, спирт испаряется гораздо быстрее воды. Важным фактором является также площадь поверхности жидкости, с которой происходит испарение: из узкого стакана оно будет происходить медленнее, чем из широкой тарелки

Объяснение:

Не знаю то или не то...

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Найдите плотность азота при нормальном атмосферном давлении и температуре 127°с.
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

druzhbamagazin2457
kuziv31
tashovairina
АлександрАлександровна
борисовна Елена78
Геннадьевна_Петр
нужна кто понимает физику ​
Grigorevna23
polina3mag
vasilevam
Alsergus7811
snow8646
phmad7
gorsimonyan4
vdk81816778
info-mosbalkon