domtorgvl20082841
?>

Все краплина олїї розпливається по поверхні води шаром завтовшки 1, 5•10-10 м і займає площу 600см2 який об'єм олїї

Физика

Ответы

Лебедев972

ОбъяснеРассмотрим произвольный ТП 1-2 в координатах Q=f(t), где Q – подведенная теплота в Дж, t – температура в 0С. Тогда Cm= tgα, C= tgβ.

Если ТС – однородное рабочее тело, то в расчетах применяются относительные теплоемкости:

- удельная теплоемкость – теплоемкость, отнесенная к 1 кг вещества с=С/m, Дж/кгК.

 

- молярная теплоемкость – теплоемкость, отнесенная к 1 молю вещества  =С/n, Дж/мольК.

- объемная теплоемкость – теплоемкость, отнесенная к 1 м3 вещества С’=С/n, Дж/ м3К.

Теплоемкость – функция процесса и зависит от рода рабочего тела, характера процесса и параметров состояния. Так, теплоемкость в процессе с постоянным давлением называется изобарной теплоемкостью:

, (23)

где Н, Дж – энтальпия.

Теплоемкость в процессе с постоянным объемом называется изохорной теплоемкостью:

, (24)

где U, Дж – внутренняя энергия.

Уравнение Майера связывает между собой теплоемкости идеального газа в процессах p=const и v=const.

, (25)

где R – удельная газовая постоянная, зависящая от рода газа, или  , Дж/кгК.

Отношение изобарной теплоемкости к изохорной теплоемкости называется показателем адиабатного процесса:

. (26)

Для реальных газов показатель k зависит от температуры. Для воздуха и двухатомных газов показатель температуры k=1.4.

Для смеси газов теплоемкость вычисляется как сумма теплоемкостей газов, входящих в состав смеси:

. (27)ние:

Igor120

Ұрпағына жеті атасын үйрету – атадан балаға жалғасып келе жатқан қазақтың тәрбиелік дәстүрі. Жастайынан балаға әкеден бастап ағайын-туысты, нағашы жұртын, алыс-жақынды таныстыру, ата-тегін, руын, ел жұртын білдіруге ерекше көңіл бөлінген. «Жеті атасын білмеген жетесіз» дегендей, әрбір азамат сөзге қалмас үшін өзінің жеті атасын білуге тиісті.

«Жеті атасын білген ұл жеті жұрта жөн айтар» деген аталы сөзді арқау етіп, баласына ата тарихын жастайынан жаттатып, ел-жұрт тарихын білу – ер-азаматты ерлікке, елдікке баулиды деп ұққан. Әкесі, атасы балаға тек жеті атасына дейінгі бабаларының атын жаттатып қана қоймай, олардың қандай адам болғанын, елі-жұрты үшін еткен ерлігі, өнегелі істері жайында әңгімелеп берген. Осы арқылы бала ата дәстүрін жалғастырса екен деген мақсат көзделген.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Все краплина олїї розпливається по поверхні води шаром завтовшки 1, 5•10-10 м і займає площу 600см2 який об'єм олїї
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

natakrechko
borisov
gabramova
buriginast5
dionissia2
vik1223
vallihhh
kit036
demon8608
rykovatv6
Олегович Паутова
juliaWinter
Svetlana1287
Nasteona1994
Рузиев_Давиденко